`
Prev Next Slide down

Rejestracja

Dane osobowe


Logowanie


Dane firmy

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe w postaci (imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail) podane wyżej, będą przetwarzane w moim interesie oraz na rzecz WOLF- Technika Grzewcza Sp. z o.o. w Sokołowie, w związku z oferowaniem i wykonywaniem uprawnień związanych z autoryzowanym montażem urządzeń i ich obsługą serwisową dla uzyskania i przedłużenia czasu trwania uprawnień gwarancyjnych oraz wynikających z przepisów prawa.

Administratorem danych osobowych Odbiorcy jest WOLF – TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Sokołowskiej 36, 05-806 Sokołów, kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy pod adresem: dpo@wolf-polska.pl

Przekazane dane osobowe Użytkownika przez mogą zostać udostępnione i przetwarzane dla realizacji programu lojalnościowego wolf-majster.pl, podmiotom współpracującym.

Przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone okresem, wykonywania obowiązków związanych ze świadczonymi usługami i realizacji uprawnień Użytkownika, a w przypadku posiadania zgody na wskazane operacje przetwarzania, trwa do jej cofnięcia.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swych danych, ich poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania danych, ich usunięcia lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia oraz zgłoszenia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wykonywania praw i kontroli jakości realizacji.

Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państw trzecich oraz automatycznego przetwarzania danych.